Instrukcja konserwacji paneli skrzynkowych

  • Należy do okresowej konserwacji powierzchni skrzynki pocztowej stosować wyłącznie ciepłą wodę z domowymi dodatkami myjącymi. Następnie wytrzeć delikatnie do sucha.
  • Należy chronić powierzchnie skrzynki pocztowej przed kontaktem z cementem, wapnem, gipsem i innymi środkami żrącymi.

Stalowa skrzynka pocztowa